Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SODELOVANJE SVETA EVROPE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI ORGANIZACIJAMI

 english

 

 

 

 

Slovenija bo aktivno delovala na področju krepitve sodelovanja s ključnimi mednarodnimi organizacijami: Evropsko unijo (EU), Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in Organizacijo Združenih narodov (OZN), v okviru katerih si bo prizadevala za učinkovit sistem multilateralizma, posebno pa za krepitev sodelovanja na področju človekovih pravic.


Za dosego ciljev je nujno potrebno sodelovanje Sveta Evrope z ostalimi regionalnimi in tudi univerzalnimi mednarodnimi organizacijami. Tako Svet Evrope uspešno sodeluje z EU, OVSE ter OZN, predvsem zaradi dopolnjevanja, katerega namen je doprinos pri soočenju z izzivi moderne družbe.


Sodelovanje z Evropsko unijo

Svet Evrope je pomemben partner EU pri ohranjanju visoke ravni standardov človekovih pravic in spodbujanju demokratične stabilnosti. Slovenija se bo kot predsedujoča zavzemala za tesno sodelovanje z EU, skladno s sklepi Tretjega vrha Sveta Evrope, ki je bil leta 2005 v Varšavi, ter se o aktualnih tematikah posvetovala s predsedujočima Svetu EU Češko in Švedsko. Pri tem bo skušala prispevati k skladnemu in usklajenemu sodelovanju med organizacijama ter k izogibanju podvajanju dela.


Glede na pomembno vlogo, ki jo Svet Evrope opravlja na področju demokracije, vladavine prava, usklajenosti in stabilnosti v Evropi, je skoraj neizogibno sodelovanje in prepletanje delovanja z EU, kot nosilcem evropske gospodarske enotnosti. Sodelovanje poteka na področjih, ki predstavljajo skupen interes obeh organizacij: pravno, kulturno, mladinsko in socialno področje, ki so predmet številnih skupnih programov, ki jih obe organizaciji izvajata.


Ti skupni programi vključujejo dejavnosti, za katere sta se sporazumela Evropska komisija in Svet Evrope v posvetovanju z vladami sodelujočih držav, ki se izvajajo zaradi lajšanja in podpore pravnim in institucionalnim reformam v državah članicah. Usposabljanje, strokovna poročila, priporočila vladam, konference, delavnice, seminarji in širjenje publikacij so običajne delovne metode. Poudarek je na usposabljanju in nasvetih, v nekaterih primerih pa so skupni programi nudili tudi podlago za materialno podporo. Danes obe organizaciji vzpodbujata svoje države članice, naj koristijo vse mehanizme, ki si jim na voljo, predvsem glede izboljšanja političnega dialoga in okrepljenega sodelovanja med članicami obeh organizacij.


Sodelovanje z Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi

Glede na primerjalne prednosti in posebne naloge Sveta Evrope in OVSE, je njuno sodelovanje potrebno, da ne pride do podvajanja nalog ali pa spregleda pomembnih področij, ki potrebujejo obravnavo. Tako je predvsem pomembna povezanost obeh organizacij v boju proti terorizmu, varstvu pripadnikov manjšin, glede ukrepov proti trgovini z ljudmi in pri promociji strpnosti in nediskriminacije.  


Sodelovanje z Organizacijo Združenih narodov

OZN in Svet Evrope delita številne skupne osnovne vrednote in cilje, zato je predvsem na področju človekovih pravic njuno sodelovanje nujno. Svet Evrope ima pri OZN status opazovalke in je redno zastopan na zasedanjih Generalne skupščine. Redno sodeluje z Združenimi narodi pri pripravi regionalnih konferenc proti rasizmu ter o pravicah žensk. Tudi sicer pa Svet Evrope prispeva pomemben del h kampanjam Združenih narodov za varovanje in promocijo človekovih pravic, še posebno na področju manjšin, migracij in boja proti terorizmu. Prav tako s svojimi dejavnostmi pomaga pri doseganju Milenijskih razvojnih ciljev, kot so bili zastavljeni v okviru ZN, na evropskem kontinentu, predvsem pri zagotavljanju pravice vsakogar, da živi v uravnoteženem in zdravem okolju.