Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROMOCIJA DEMOKRACIJE, VLADAVINE PRAVA IN ČLOVEKOVIH PRAVIC V JV EVROPI, NA KAVKAZU IN BELORUSIJI

english

 

 

 

 

Slovenija bo skladno s svojimi zunanjepolitičnimi prioritetami posebno pozornost namenila promociji temeljnih zavez Tretjega Varšavskega vrha v jugovzhodni Evropi, na Kavkazu in v Belorusiji.


Vse članice Sveta Evrope se že ob včlanitvi zavežejo, da bodo spoštovale skupni cilj organizacije, ki je promocija demokracije in dobrega upravljanja na najvišji ravni, tako na državni, na regionalni kot na lokalni. Na ta način Svet Evrope uresničuje svoj obstoj in delovanje v boju proti vsem oblikam totalitarizma


Slovenija bo skladno s svojimi zunanjepolitičnimi prioritetami posebno pozornost namenila krepitvi vrednot Sveta Evrope v nekaterih regionalnih območjih. V Jugovzhodni Evropi si bo prizadevala za promocijo človekovih pravic (med drugim s projektom izobraževanja o pravicah otrok »Naše pravice«), za krepitev demokratičnih standardov (vključno s položajem etničnih manjšin – med njimi tudi Romov) in vladavine prava, kamor sodi tudi vprašanje boja proti trgovini z ljudmi. Slovenija si bo prizadevala, da se JV Evropa še tesneje vključi v vsa vsebinska področja delovanja Sveta Evrope.


Posebno pozornost bo Slovenija namenila vprašanju medkulturnega dialoga. Pozorna bo do vprašanj povezanih z ohranjanjem kulturne dediščine. Novembra bo tako organizirala mednarodno konferenco o t.i. Ljubljanskem procesu, ki je zaključni del projekta Sveta Evrope in Evropske komisije o financiranju obnove kulturne dediščine v jugovzhodni Evropi (2008-2010). Na konferenci bo organiziran panel za prenos dobrih praks Ljubljanskega procesa iz jugovzhodne Evrope na države Kijevske iniciative (Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Moldavija in Ukrajina).


Slovenija bo v okviru tematike oblikovanja ljudem bolj prijazne in vključujoče Evrope v juniju organizirala tudi drugi sestanek regionalne mreže jugovzhodne Evrope za načrtovanje izobraževanja, katerega namen je sodelovanje pri pripravi rešitev glede umeščanja pred-bolonjskih in bolonjskih kvalifikacij na različne ravni nacionalnih sistemov izobraževanja.

 

Oktobra bo v Ljubljani organizirana 5. neformalna konferenca ministrov za izobraževanje Zahodnega Balkana. Ministri, pristojni za visoko šolstvo, bodo razpravljali o viziji evropskega visokošolskega prostora v letu 2020 ter o razvoju Bolonjskega procesa po letu 2010. Minister za zunanje zadeve se bo udeležil odprtja Informacijske točke Sveta Evrope v Minsku (predvidoma junija), ki predstavlja korak naprej pri intenziviranju sodelovanja med Belorusijo in Svetom Evrope.