Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBLIKOVANJE LJUDEM BOLJ PRIJAZNE IN VKLJUČUJOČE EVROPE

english

 

 

 

 

Pravice otrok in izobraževanje o človekovih pravicah

Slovenija veliko pozornosti posveča pravicam otrok in izobraževanju o otrokovih pravicah, zato je temu področju tudi v okviru predsedovanja Svetu Evrope namenila posebno pozornost. Nadaljevala bo s prizadevanji za boljši dostop otrok do mehanizmov varovanja njihovih pravic in z izobraževanjem o otrokovih pravicah, s čimer želi senzibilizirati strokovne in splošne javnosti na temo pravic otrok, ter zlasti pravice do zaščite pred nasiljem.

 

Slovenija bo nadaljevala s promocijo pravic otrok v okviru programa Sveta Evrope »Gradimo Evropo za otroke in z njimi«. Maja bo na Brdu pri Kranju potekala mednarodna konferenca o izobraževanju romskih otrok.


V začetku junija bo v Strasbourgu potekalo srečanje kontaktnih točk na temo pravic otrok oziroma lansiranje Evropske platforme o otrokovih pravicah. V tem kontekstu bodo državne informacijske točke med drugim obravnavale Smernice Sveta Evrope o nacionalnih integriranih strategijah za zaščito otrok pred nasiljem, kot tudi evropsko nadaljevanje (follow up) študije generalnega sekretarja OZN o nasilju nad otroki in Tretji svetovni kongres o spolnem izkoriščanju otrok in mladoletnikov.


Septembra bo na Brdu pri Kranju potekalo srečanje strokovnjakov o usklajevanju otroških in mladinskih politik. Obnovljen bo pilotni projekt izobraževanja o pravicah otrok »Naše pravice«, s čemer bo Slovenija prispevala k sistematičnemu izobraževanju o pravicah otrok v okviru šolskega kurikuluma na Kosovu, v Severni Osetiji in v BIH. Oktobra bo v Ljubljani organizirana mednarodna konferenca  o izobraževanju za človekove pravice in o pravicah otrok do zaščite pred nasiljem.


Do konca leta je predvidena ratifikacija spremenjene Konvencije Sveta Evrope o posvojitvah in ratifikacija Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem.

 

<a name="dialog"></a>

Medkulturni dialog

Slovenija medkulturni dialog razume kot postopek, ki spodbuja ustvarjanje odprtega in kompleksnega kulturnega okolja in s tem prispeva k raznolikosti in dinamičnosti evropske družbe.


Slovenija si bo prizadevala za učinkovito izvajanje Bele knjige o medkulturnem dialogu in jo bo v ta namen tudi izdala v prevodu v slovenskem jeziku. Pomenu medkulturnega dialoga bo posvečen tudi projekt »Vidiš me, vidim te: kulturna raznolikost skozi romski pogled«, s katerim želi Slovenija opozoriti na potrebo po destereotipizaciji in demarginalizaciji diskriminiranih skupin.


V zvezi z medkulturnim dialogom je pomembno tudi izobraževanje o kulturni dediščini, ki lahko pripomore k boljšemu razumevanju kultur. Slovenija bo v ta namen organizirala 2. forum o evropski kulturni dediščini. Poleg tega bo novembra v Ljubljani potekalo nadaljevanje t.i. Ljubljanskega procesa, ki je bil vzpostavljen v času slovenskega predsedovanja Svetu EU, ki ima za cilj obnovo kulturne dediščine v JV Evropi.

 

Izobraževanje o zločinih proti človeštvu

Slovenija bo v sodelovanju s Svetom Evrope nadaljevala z aktivnostmi na področju poučevanja tematike zločinov proti človeštvu v povezavi z rojstvom evropske ideje.


Oktobra bo na Brdu pri Kranju organiziran seminar z naslovom »Od zločinov proti človeštvu do rojstva evropske ideje«. Namen seminarja je predstaviti razvoj evropske ideje kot odziv na nerazumevanje in sovraštvo med evropskimi narodi v preteklosti ter predstaviti primere zločinov proti človeštvu v času druge svetovne vojne in po njej v Evropi in na slovenskih tleh.