Skoči na vsebino

OBLIKOVANJE LJUDEM BOLJ PRIJAZNE IN VKLJUČUJOČE EVROPE

english

 

 

 

 

Pravice otrok in izobraževanje o človekovih pravicah

Slovenija veliko pozornosti posveča pravicam otrok in izobraževanju o otrokovih pravicah, zato je temu področju tudi v okviru predsedovanja Svetu Evrope namenila posebno pozornost. Nadaljevala bo s prizadevanji za boljši dostop otrok do mehanizmov varovanja njihovih pravic in z izobraževanjem o otrokovih pravicah, s čimer želi senzibilizirati strokovne in splošne javnosti na temo pravic otrok, ter zlasti pravice do zaščite pred nasiljem.

 

Slovenija bo nadaljevala s promocijo pravic otrok v okviru programa Sveta Evrope »Gradimo Evropo za otroke in z njimi«. Maja bo na Brdu pri Kranju potekala mednarodna konferenca o izobraževanju romskih otrok.


V začetku junija bo v Strasbourgu potekalo srečanje kontaktnih točk na temo pravic otrok oziroma lansiranje Evropske platforme o otrokovih pravicah. V tem kontekstu bodo državne informacijske točke med drugim obravnavale Smernice Sveta Evrope o nacionalnih integriranih strategijah za zaščito otrok pred nasiljem, kot tudi evropsko nadaljevanje (follow up) študije generalnega sekretarja OZN o nasilju nad otroki in Tretji svetovni kongres o spolnem izkoriščanju otrok in mladoletnikov.


Septembra bo na Brdu pri Kranju potekalo srečanje strokovnjakov o usklajevanju otroških in mladinskih politik. Obnovljen bo pilotni projekt izobraževanja o pravicah otrok »Naše pravice«, s čemer bo Slovenija prispevala k sistematičnemu izobraževanju o pravicah otrok v okviru šolskega kurikuluma na Kosovu, v Severni Osetiji in v BIH. Oktobra bo v Ljubljani organizirana mednarodna konferenca  o izobraževanju za človekove pravice in o pravicah otrok do zaščite pred nasiljem.


Do konca leta je predvidena ratifikacija spremenjene Konvencije Sveta Evrope o posvojitvah in ratifikacija Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem.

 

<a name="dialog"></a>

Medkulturni dialog

Slovenija medkulturni dialog razume kot postopek, ki spodbuja ustvarjanje odprtega in kompleksnega kulturnega okolja in s tem prispeva k raznolikosti in dinamičnosti evropske družbe.


Slovenija si bo prizadevala za učinkovito izvajanje Bele knjige o medkulturnem dialogu in jo bo v ta namen tudi izdala v prevodu v slovenskem jeziku. Pomenu medkulturnega dialoga bo posvečen tudi projekt »Vidiš me, vidim te: kulturna raznolikost skozi romski pogled«, s katerim želi Slovenija opozoriti na potrebo po destereotipizaciji in demarginalizaciji diskriminiranih skupin.


V zvezi z medkulturnim dialogom je pomembno tudi izobraževanje o kulturni dediščini, ki lahko pripomore k boljšemu razumevanju kultur. Slovenija bo v ta namen organizirala 2. forum o evropski kulturni dediščini. Poleg tega bo novembra v Ljubljani potekalo nadaljevanje t.i. Ljubljanskega procesa, ki je bil vzpostavljen v času slovenskega predsedovanja Svetu EU, ki ima za cilj obnovo kulturne dediščine v JV Evropi.

 

Izobraževanje o zločinih proti človeštvu

Slovenija bo v sodelovanju s Svetom Evrope nadaljevala z aktivnostmi na področju poučevanja tematike zločinov proti človeštvu v povezavi z rojstvom evropske ideje.


Oktobra bo na Brdu pri Kranju organiziran seminar z naslovom »Od zločinov proti človeštvu do rojstva evropske ideje«. Namen seminarja je predstaviti razvoj evropske ideje kot odziv na nerazumevanje in sovraštvo med evropskimi narodi v preteklosti ter predstaviti primere zločinov proti človeštvu v času druge svetovne vojne in po njej v Evropi in na slovenskih tleh.