Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KREPITEV VARNOSTI EVROPSKIH DRŽAVLJANOV

english

 

 

 

 

Boj proti terorizmu, organiziranemu kriminalu in korupciji

  1. Slovenija si bo prizadevala za spodbujanje in izboljšanje sodelovanja in vzajemnega razumevanja med organi pregona, drugimi državnimi organi in pristojnimi institucijami Evropske unije v boju proti kriminalu in korupciji.
  2. Slovenija se bo zavzemala za nadaljnjo krepitev treh stebrov, na katerih temeljijo aktivnosti Sveta Evrope na področju preprečevanja in boja proti terorizmu.

V mesecu oktobru bo Slovenija med drugim kot predsedujoča Odboru ministrov Sveta Evrope sodelovala na konferenci na visoki ravni, posvečeni 10. obletnici ustanovitve Delnega sporazuma Skupine držav proti korupciji (Group of States Against Corruption – GRECO).


Novembra bo v Novi Gorici potekala mednarodna konferenca EPAC (European Partners Against Corruption). Do konca leta je predvidena ratifikacija Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju terorizma in ratifikacija Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju in odvzemu premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma. Istega meseca bo v Strasbourgu potekalo redno polletno srečanje medvladnega odbora (Codexter) izvedencev članic Sveta Evrope, ki izvaja aktivnosti organizacije na področju boja proti terorizmu. Ob tem dogodku bodo predvidoma potekale prve konzultacije oziroma pregled pogodbenic Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju terorizma za pregled implementacije strategije.


Prav tako bo v zadnjem kvartalu leta Svet Evrope predvidoma gostil šesto posebno zasedanje protiterorističnega odbora Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov (OZN) s predstavniki relevantnih mednarodnih, regionalnih in subregionalnih organizacij o komplementarnosti in sodelovanju pri implementaciji relevantnih resolucij Varnostnega sveta OZN in Globalne strategije OZN za boj proti terorizmu.


Pravice v zvezi z zdravjem in biomedicino

  1. Slovenija se bo zavzemala za promocijo Konvencije o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino ter njenih protokolov in bo aktivno vključena v dejavnosti Sveta Evrope na tem področju.
  2. Slovenija si bo prizadevala za ozaveščanje o pravicah invalidov.

V novembru bo Slovenija v Strasbourgu skupaj s Sekretariatom Sveta Evrope organizirala konferenco ob 10. obletnici uveljavitve Konvencije o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino (Oviedske konvencije), katere cilj bo oceniti vpliv konvencije in protokolov na zakonodajni napredek v državah članicah in na praktično delovanje na področju biomedicine v skladu z evropskimi etično-pravnimi normami, ki jih predpisuje konvencija.


Konferenco bo dopolnjeval t.i. Satelitski simpozij o pravicah v zvezi z zdravjem in biomedicino, ki bo potekal v Ljubljani oktobra in bo izpostavil njen zgodovinski pomen za zakonodajni napredek na področju bioetike in uveljavitev skupnih evropskih etičnih načel v praksi, kjer se z razvojem novih tehnologij in napredkom znanosti zastavljajo vedno nova etično-pravna vprašanja.


Slovenija bo do jeseni podpisala in ratificirala tudi Dodatni protokol h Konvenciji o človekovih pravicah in biomedicini, ki se nanaša na gensko testiranje. Oktobra bo v Portorožu organizirana mednarodna konferenca na temo osveščanja o pravicah invalidov in promocije Konvencije OZN o pravicah invalidov.