Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREDNOSTNE NALOGE PREDSEDOVANJA

english

 

 

 

 

Slovenija bo kot predsedujoča Odboru ministrov Sveta Evrope nadaljevala z aktivnostmi za krepitev demokracije in vladavine prava ter izboljšanje stanja na področju človekovih pravic, s čemer si bo prizadevala za uveljavitev temeljnih vrednot in ciljev Sveta Evrope, kot najstarejše panevropske meddržavne organizacije.


Prednostne naloge slovenskega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope temeljijo na zavezah Tretjega vrha Sveta Evrope iz leta 2005 v Varšavi in sicer:


Slovenija se bo na področju spodbujanja skupnih temeljnih vrednot zavzemala za nadaljevanje procesa reforme Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP); krepitev vladavine prava in spodbujanje pluralistične demokracije; aktivno politiko do integracije in spodbujanja manjšin in Romov ter potujočih skupin; promocijo demokracije, vladavine prava in človekovih pravic v Jugovzhodni Evropi, na Kavkazu in v Belorusiji;


Na področju krepitve varnosti evropskih državljanov bo Slovenija pozornost namenila boju proti terorizmu, organiziranemu kriminalu in korupciji; boju proti trgovini z ljudmi; prizadevanju za enakost med spoloma in pravicam v zvezi z zdravjem in biomedicino.


Na področju oblikovanja ljudem bolj prijazne in vključujoče Evrope bo Slovenija poseben poudarek namenila pravicam otrok, izobraževanju o človekovih pravicah, medkulturnemu dialogu in izobraževanju o zločinih proti človeštvu.


Na področju spodbujanja sodelovanja z drugimi mednarodnimi in evropskimi organizacijami in institucijami si bo Slovenija prizadevala za krepitev sodelovanja Sveta Evrope s ključnimi mednarodnimi organizacijami, zlasti z Evropsko unijo, Organizacijo za varnosti in sodelovanje v Evropi (OVSE) in Organizacijo Združenih narodov (OZN).