Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SORODNI POJMI (SPOZNATE RAZLIKO?)

english

 

 

 

 

Svet Evrope

Mednarodna organizacija s sedežem v Strasbourgu, ki jo sestavlja 47 (demokratičnih) držav članic iz Evrope. Vse države članice Evropske unije so hkrati tudi članice Sveta Evrope. Svet Evrope je bil ustanovljen 5. maja 1949 z namenom spodbujanja demokracije in zaščite človekovih pravic, ter vladavine prava v Evropi.


Svet Evropske unije

Je osrednje izvršno telo Evropske unije, v okviru katerega se srečujejo ministri držav članic. Srečanj se udeleži za obravnavano tematiko odgovorni minister/ministrica. Svetu Evropske unije v posameznih formacijah predsedujejo članice po sistemu rotacije za obdobje šestih mesecev. Slovenija je Svetu Evropske unije predsedovala od 1. januarja do 30. junija 2008. Trenutno predseduje Češka.


Evropski svet

Evropski svet je najvišje politično telo Evropske unije v obliki rednega srečanja voditeljev držav članic  Evropske unije. Odločitve Evropskega sveta oblikujejo politiko EU.


Parlamentarna skupščina (Sveta Evrope)

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je posvetovalno telo Sveta Evrope, ki ga sestavlja 318 predstavnikov (in isto število namestnikov) iz držav članic, imenovanih s strani svojih kolegov v nacionalnih parlamentih.


Evropski parlament

Evropski parlament je parlamentarno telo Evropske unije, ki ga sestavlja 785 neposredno voljenih predstavnikov 27-ih držav članic, za obdobje petih let. Zaseda v Bruslju in v Strasbourgu.


Evropska komisija za človekove pravice

Evropska komisija za človekove pravice je delovala do novembra leta 1998, ko je bilo ustanovljeno Evropsko sodišče za človekove pravice. Proučevala je dopustnost vseh individualnih ali državnih pritožb zoper državam članicam Sveta Evrope v skladu s Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in podajala mnenja.


Evropska komisija

Evropska komisija je izvršni organ Evropske unije, s sedežem v Bruslju, ki spremlja pravilno izvajanje in uporabo pogodb o ustanovitvi Evropske unije ter odločitev njenih institucij.


Evropsko sodišče za človekove pravice

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je bilo ustanovljeno na podlagi Evropske konvencije o človekovih pravicah, z dodatnim Protokolom št. 11. Število sodnikov je enako številu držav članic – trenutno 47. Zagotavlja, da države pogodbenice Evropske konvencije o človekovih pravicah izpolnjujejo svoje obveznosti po konvenciji.


Evropska konvencija o človekovih pravicah

Je pogodba, s katero se države članice Sveta Evrope zavezujejo, da bodo spoštovale temeljne svoboščine in pravice.


Sodišče Evropskih skupnosti

Sodišče Evropskih skupnosti je sodni organ Skupnosti, ki se sestaja v Luksemburgu. Zagotavlja skladnost z zakonodajo pri interpretaciji ter uporabi pogodb Evropske unije.


Meddržavno sodišče

Meddržavno sodišče je sodno telo Organizacije Združenih narodov, s sedežem v Haagu, ki podaja prava mnenja glede pravnih sporov, predloženih s strani držav, ter organov in specializiranih agencij Organizacije Združenih narodov.

 

Splošna deklaracija o človekovih pravicah

Splošna deklaracija o človekovih pravicah je deklaracija, ki jo je leta 1948 sprejela Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov, z namenom okrepitve spoštovanja človekovih pravic na mednarodnem nivoju. Kljub temu, da formalno ni zavezujoč dokument, predstavlja ključen mejnik v razvoju mednarodnopravno zavezujočih instrumentov na področju človekovih pravic.


Svet za človekove pravice

Svet za človekove pravice je medvladno telo znotraj sistema Združenih narodov, ki ga sestavlja 47 držav članic, odgovornih za krepitev in vzpodbujanje zaščite človekovih pravic po svetu. Generalna skupščina OZN ga je z namenom ukvarjanja s kršitvami človekovih pravic in izdajanjem priporočil v zvezi z njimi ustanovila 15. marca 2006.


Mednarodno kazensko sodišče

Mednarodno kazensko sodišče (MKS) je bilo ustanovljeno z ratifikacijo Rimskega statuta 1 julija 2002. Je prvo stalno mednarodno kazensko sodišče, katerega ustanovitev temelji na mednarodni pogodbi. Namen MKS je pomoč končati nekaznovanost za storilce najhujših zločinov, ki zadevajo mednarodno skupnost. Je neodvisna mednarodna organizacije in ni del sistema Združenih narodov. Sedež ima v Haagu.