Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PARLAMENTARNA SKUPŠČINA SVETA EVROPE

english

 

 

 

 

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope (PS SE) je posvetovalno telo, ki ga sestavljajo predstavniki nacionalnih parlamentov 47-ih držav članic. PS SE samostojno oblikuje program svojih zasedanj, razpravlja o delovnih področjih Sveta Evrope in aktualnih mednarodnih temah ter sprejema priporočila, naslovljena na Odbor ministrov Sveta Evrope ali države članice. Kot sredstvo za predstavitev svojih mnenj in politik lahko PS SE sprejme resolucije, na katere pa se Odboru ministrov  Sveta Evrope ni potrebno izrecno odzvati, čeprav se lahko v komunikaciji s PS SE nanjo sklicuje. Predsednika izvolijo parlamentarci iz svojih vrst za dobo največ treh sej (treh let). Seja PS SE je razdeljena na štiri plenarne seje. Vsaka traja običajno teden dni in poteka praviloma konec januarja, aprila, junija in septembra. Od januarja 2008 je predsednik PS SE Lluís Maria de Puig (Španija) iz vrst socialistov.


Stalni odbor PS SE določi datume rednih zasedanj, pripravlja delo skupščine, zagotavlja kontinuiteto in včasih nastopa v njenem imenu. Sestavljajo ga urad, voditelji nacionalnih delegacij in predsedujoči odborov. Praviloma se sestane vsaj dvakrat letno. PS SE ima deset stalnih odborov, ki razpravljajo o besedilih, ki jih dobijo v obravnavo, vključno s predlogi resolucij, priporočil in mnenj, ter o vsakem vprašanju, glede katerega se skupščina ali stalni odbor z njim posvetuje.


Medtem ko ima v Odboru ministrov Sveta Evrope vsaka država članica en glas, je število predstavnikov in glasov v PS SE odvisno od velikosti posamezne države. Največje število predstavnikov je 18, ki jih imajo Francija, Nemčija, Ruska federacija, Italija in Velika Britanija, najmanjše pa dva, ki ju imata Andora in Liechenstein. Ker je število predstavnikov in njihovih namestnikov enako (318), skupno število vseh znaša 636. K temu moramo prišteti še nekaj opazovalcev, saj imajo Izrael, Kanada in Mehika status opazovalke v PS SE. Razmerje predstavnikov političnih strank v delegaciji posamezne države mora odražati razmerje političnih strank v nacionalnem parlamentu te države. Delegacijo RS v PS SE sestavljajo: Darja Lavtižar-Bebler (vodja), dr. Peter Verlič (član), Jakob Presečnik (član), mag. Andreja Rihter (nadomestna članica), Ljubo Germič (nadomestni član), Zmago Jelinčič Plemeniti (nadomestni član).

 

nazaj