Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ODBOR MINISTROV SVETA EVROPE

english

 

 

 

 

Odbor ministrov Sveta Evrope je organ medvladnega sodelovanja in najvišji organ odločanja v Svetu Evrope. Vse do leta 2005 je zasedal dvakrat letno, maja in novembra, praviloma na sedežu Sveta Evrope v Strasbourgu, danes  pa zaseda enkrat letno, in sicer v mesecu maju. Sprejema vsebinske in proceduralne odločitve v zvezi z delovnimi področji organizacije, proračunom in obveznostmi držav članic, ter razpravlja o ukrepih, ki jih je potrebno izvesti na podlagi priporočil Parlamentarne skupščine Sveta Evrope ter Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope. Odboru predseduje predstavnik predsedujoče države, in sicer minister, pristojen za zunanje zadeve države članice oz.  v njegovi odsotnosti stalni predstavnik – veleposlanik predsedujoče države, ki je akreditiran pri generalnem sekretarju Sveta Evrope. Odbor ministrskih namestnikov zaseda enkrat tedensko. V skladu s 46. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), ki ga je spremenil Protokol št. 11 k EKČP, Odbor ministrov Sveta Evrope nadzira izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), preverja ali je pravično zadoščenje, ki ga je dosodilo sodišče, zadevna država tudi plačala in ali je država ukrepala za prenehanje določenih kršitev in popravo njihovih učinkov.


Posamezna država članica Odboru ministrov predseduje šest mesecev, vrstni red predsedujočih članic pa je določen po abecednem vrstnem redu angleške abecede. Po tradiciji se predsedovanje preda maja in novembra. Minister posamezne države se lahko odreče predsedovanju, ko pride na vrsto, vendar ga potem izgubi in ne more predsedovati naslednjemu zasedanju (8. člen poslovnika Odbora ministrov Sveta Evrope). Za uresničevanje ciljev Sveta Evrope lahko Odbor ministrov Sveta Evrope sprejme priporočila državam članicam, ki niso zavezujoča. Sprejeti jih morajo soglasno vsi glasujoči in večina predstavnikov, ki imajo pravico zasedati v odboru, čeprav neuradni dogovor iz leta 1994 dopušča dvotretjinsko večino. Odbor ministrov Sveta Evrope v obliki resolucije povabi k članstvu države kandidatke. Kot varuh vrednot Svet Evrope spremlja spoštovanje obveznosti držav članic glede demokracije, človekovih pravic in načel pravne države, ki izhajajo iz Statuta Sveta Evrope, EKČP in drugih pravnih aktov.


V medvladnih telesih Sveta Evrope kot opazovalke sodelujejo tudi ZDA, Kanada, Japonska, Mehika in Sveti sedež. Slovenija Odboru ministrov Sveta Evrope predseduje od 12. maja 2009 in ga bo predala Švici 18. novembra 2009.

 

nazaj