Skoči na vsebino

O SVETU EVROPE

english

 

 

 

 

 

Svet Evrope je bil ustanovljen 5. maja 1949 in je najstarejša vseevropska meddržavna organizacija. Trenutno jo sestavlja 47 držav članic, ki so se z vstopom zavezale k spoštovanju človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. Slovenija je polnopravna članica postala 14. maja 1993.

 

Svet Evrope se ukvarja z vsemi najpomembnejšimi vprašanji evropske družbe, z izjemo vprašanj, ki so povezana z obrambno politiko držav. V njegov program se vključujejo človekove in manjšinske pravice, mediji, pravosodno sodelovanje, socialna vprašanja, zdravstvo, okolje, izobraževanje, kultura, šport, mladina, lokalna in regionalna samouprava, čezmejno sodelovanje ipd.