Skoči na vsebino

RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

3. 8. 2017

Javni natečaj za EU dolgoročno in kratkoročno opazovanje predsedniških volitev in volitev predstavniški dom v Liberiji (10. oktober 2017)

Interni rok za prijavo je 11. avgust 2017 do 12. ure. Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 20-ih dolgoročnih (LTO) in 32-ih kratkoročnih (STO) opazovalcev predsedniških volitev in volitev v predstavniški dom, ki bodo...

2. 8. 2017

Interni natečaj za OVSE dolgoročno opazovanje lokalnih volitev v Gruziji (oktober 2017)

Interni natečaj za OVSE dolgoročno opazovanje lokalnih volitev v Gruziji (oktober 2017) Interni rok za prijavo je 16. avgust 2017. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira dolgoročno opazovanje lokalnih...

27. 7. 2017

Razpis za prosto delovno mesto vodje političnega sektorja v sekretariatu Sveta za regionalno sodelovanje (RCC)

Sekretariat Sveta za regionalno sodelovanje (RCC) s sedežem v Sarajevu razpisuje prosto delovno mesto vodje političnega sektorja v sekretariatu Sveta za regionalno sodelovanje (navajamo tudi naziv delovnega mesta v...

14. 7. 2017

Interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov na mesta v Evropski komisiji - julij 2017

Notranja roka za prijave sta 19. september 2017 in 22. oktober 2017.

13. 7. 2017

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto pravnega svetovalca v Evropski agencijii za varnost v zračnem prometu (EASA)

Evropska agencija za varnost v zračnem prometu (EASA) s sedežem v Koelnu za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca - pravnega svetovalca v rangu AD6 (naziv...

29. 6. 2017

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto statistika v Evropskem institutu za enakost spolov (EIGE)

Evropski institut za enakost spolov (EIGE) razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca (TA) v rangu AD5: - delovno mesto statistika (naziv delovnega mesta v izvirniku je "Statistics Officer") - rok za...

20. 6. 2017

Povabilo za sodelovanje pri programu kratkoročnega pripravništva Erasmus na Evropski komisiji

Evropska komisija razpisuje desetdnevni program kratkoročnega pripravništva za uslužbence državne uprave, ki bo potekal od 17. do 27. oktobra 2017. Namen programa je, da si udeleženci učvrstijo poznavanje in razumevanje evropskih...