RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

29. 6. 2015

Razpis za sekundirana/pogodbena delovna mesta v misiji EUCAP SAHEL Niger

Rok za prijavo: 10. julij 2015 do 17h. Evropska služba za zunanje delovanje je posredovala prvi redni poziv  letu 2015 za sekundirana/pogodbena mesta v misiji Evropske unije za krepitev zmogljivosti v Republiki Niger (EUCAP...

19. 6. 2015

Informacija o razpisu za prosti delovni mesti pomočnikov generalnega sekretarja zveze NATO za javno diplomacijo in za operacije

Zveza NATO je na svoji spletni strani www.nato.int/recruitment objavila razpis za  prosti delovni mesti pomočnikov generalnega sekretarja za javno diplomacijo in za operacije (navajamo naziva delovnih mest v...

19. 6. 2015

Javni natečaj za dolgoročno in kratkoročno EU opazovanje parlamentarnih volitev na Šrilanki

Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 18-ih dolgoročnih (LTO) in 26-ih kratkoročnih (STO) opazovalcev parlamentarnih volitev, ki bodo predvidoma v drugi polovici avgusta 2015 potekale na Šrilanki. Vsaka država lahko...

17. 6. 2015

Interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov na mesta v Evropski komisiji - junij 2015

Notranja roka za prijave sta  22. julij 2015 oziroma 7. september 2015. "Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS št. 20/06) objavljamo...

16. 6. 2015

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem organu za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja razpisuje  prosto delovno mesto pogodbeno zaposlenega uslužbenca (CA) - administratorja (navajamo naziv delovnega mesta v...

15. 6. 2015

Delovna mesta kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo" v misiji EULEX Kosovo

Rok za prijavo: 26. junij 2015 do 17. ure Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) je objavila prvi izredni poziv za sekundirana mesta in delovna mesta, označena kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo", v misiji...

12. 6. 2015

Razpis za prosti delovni mesti v Svetu za regionalno sodelovanje (RCC)

Sekretariat Sveta za regionalno sodelovanje (RCC) s sedežem v Sarajevu za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja razpisuje prosti delovni mesti višjega svetovalca v uradu za zvezo za RCC in vodje urada za zvezo za RCC...