RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

11. 12. 2014

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Fundaciji Anne Lindh (ALF)


Evro-sredozemska fundacija Anne Lindh za medkulturni dialog (ALF - Anna Lindh Euro-Mediterrean Foundation for the Dialogue between Cultures) razpisuje prosto delovno mesto: - vodjo upravnega in finančnega oddelka (naziv...

11. 12. 2014

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem institutu za enakost spolov (EIGE)


Evropski institut za enakost spolov (EASA) razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca v rangu AD8: - višjega uradnika za na spolu temelječe nasilje (naziv delovnega mesta v izvirniku je "Senior Officer...

11. 12. 2014

Razpis za prosto delovno mesto v Uradu za harmonizacijo na notranjem trgu (OHIM)


Urad za harmonizacijo na notranjem trgu(OHIM) razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca (TA) v rangu AD11: - člana pritožbenega senata (naziv delovnega mesta v izvirniku je "Member of the Board of...

9. 12. 2014

Razpis za prosti delovni mesti analitika za trgovinsko politiko in specialista za varnost informacij pri OECD


Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) za obdobje dveh let razpisuje prosti delovni mesti analitika za trgovinsko politiko in specialista za varnost informacij (navajamo naziva delovnih mest v...

9. 12. 2014

Razpis za prosto delovno mesto vodje službe za programsko upravljanje pri UNEP-u


Program Združenih narodov za okolje (UNEP) razpisuje prosto delovno mesto vodje službe za programsko upravljanje v rangu D1 (naziv delovnega mesta v izvirniku je "Chief of Service, Programme Management"). Kandidati se...

4. 12. 2014

Razpis za prosto delovno mesto generalnega podsekretarja za humanitarne zadeve pri OCHA (OZN)


Urad ZN za usklajevanje humanitarnih aktivnosti (OCHA) razpisuje prosto delovno mesto generalnega podsekretarja za humanitarne zadeve (naziv delovnega mesta v izvirniku je "Under-Secreatry-General for Humanitarian...

4. 12. 2014

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem organu za vrednostne papirje in trge (ESMA)


Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja razpisuje  prosto delovno mesto pogodbenega uslužbenca (CA) - administratorja (navajamo naziv delovnega mesta v izvirniku): -...