Skoči na vsebino

RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

4. 8. 2016

Razpis za prosto delovno mesto zaposlenega za gospodarske zadeve pri Svetovni trgovinski organizaciji (WTO)

Svetovna trgovinska organizacija (WTO) za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto zaposlenega za gospodarske zadeve (navajamo naziv delovnega mesta v izvirniku): - "Economic Affaires...

4. 8. 2016

Razpis za prosto delovno mesto v Agenciji EU za "large-scale" IT-sisteme (eu-LISA)

Rok za prijavo je 5. september 2016 Agencija EU za "large-scale" IT-sisteme eu-LISA razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca (TA) v rangu AD7 - referenta (navajamo naziv delovnega mesta v...

2. 8. 2016

Interni natečaj za OVSE dolgoročno opazovanje parlamentarnih volitev v Gruziji (8. 10. 2016)

Rok za prijavo je 18. avgust 2016. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira dolgoročno opazovanje parlamentarnih volitev v Gruziji, ki bodo potekale 8. oktobra 2016.  Dolgoročni opazovalci bodo...

28. 7. 2016

Interni natečaj za OVSE dolgoročno opazovanje splošnih volitev v ZDA (8. 11. 2016)

Notranji rok za prijavo je 10. avgust 2016. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira dolgoročno opazovanje splošnih volitev v ZDA, ki bodo potekale 8. oktobra 2016.  Dolgoročni opazovalci bodo...

27. 7. 2016

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto uslužbenca za IKT v Evropskem azilnem podpornem uradu (EASO)

Rok za prijavo je 20. maj 2016 do 13h. Evropski azilni podporni urad  (EASO) razpisuje prosto delovno mesto pogodbeno zaposlenega uslužbenca (CA): - asistenta za IKT (naziv delovnega mesta v izvirniku je "ICT...

26. 7. 2016

Interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov na mesta v Evropski komisiji - julij 2016

Notranja roka za prijave sta  20. oktober 2016 in 21. september 2016. "Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS št. 20/06) objavljamo...

25. 7. 2016

Delovna mesta kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo" v EUCAP NESTOR Horn of Africa

Rok za prijavo: 9. september 2016 do 17. ure. Evropska služba za zunanje delovanje je objavila drugi razpis v letu 2016 za sekundirana/pogodbena delovna mesta v misiji Evropske unije za krepitev regionalnih pomorskih...