RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

 

 

21. 2. 2014

Interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov na mesta v Evropski komisiji


Notranja roka za prijave sta  21. april 2014 in 19. marec 2014. "Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS št. 20/06) objavljamo interni...

20. 2. 2014

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem institutu za enakost spolov (EIGE)


Evropski institut za enakost spolov (EASA) razpisuje prosto delovno mesto statistika (naziv delovnega mesta v izvirniku je "Administrative Agent - Statistician"). Kraj opravljanja delovnih mest je Vilna, Litva....

18. 2. 2014

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu (OSHA)


Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (OSHA) razpisuje prosto delovno mesto zaposlenega za kadrovske vire (naziv delovnega mesta v izvirniku je "HR Officer"). Kraj opravljanja delovnega mesta je Bilbao,...

17. 2. 2014

Razpis za prosto delovno mesto izvršilnega sekretarja UNEP-a


Program Združenih narodov za okolje (UNEP) razpisuje prosto delovno mesto izvršilnega sekretarja v rangu D2 (naziv delovnega mesta v izvirniku je "Executive Secretary"). Kandidati se prijavijo najpozneje do 12....

14. 2. 2014

Razpis za prosto delovno mesto v Uradu ZN za droge in kriminal pri Pisarni ZN na Dunaju


Urad ZN za droge in kriminal (UNODC) razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca v rangu P-4  v Pisarni ZN na Dunaju – UNOV (navajamo naziv delovnega mesta v izvirniku):   - "Associate...

14. 2. 2014

Informacija o prostem delovnem mestu Organizacije združenih narodov pri Ekonomski in socialni komisiji za zahodno Azijo (ESCWA)


Organizacija združenih narodov objavlja razpis za prosto delovno mesto sekretarja Ekonomske in socialne komisije za zahodno Azijo – ESCWA (navajamo naziv delovnega mesta v izvirniku): · "Secretary of the...

14. 2. 2014

Informacija o dveh prostih delovnih mestih Organizacije združenih narodov pri Ekonomski komisiji za Latinsko Ameriko in Karibe (ECLAC)


Organizacija združenih narodov objavlja dva razpisa v Ekonomski komisiji za Latinsko Ameriko in Karibe – ECLAC (navajamo naziva delovnih mest v izvirniku): · "Chief of the Economic Development Division"...