RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

 

 

30. 6. 2014

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropski agenciji za kemikalije (ECHA)


Evropska agencija za kemikalije (ECHA) razpisuje  prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca (TA) v rangu AD10 - vodje enote za tehnično podporo (Helpdesk) in  HelpNet (naziv delovnega mesta v izvirniku...

23. 6. 2014

Mednarodno kazensko sodišče v Haagu razpisuje prosto delovno mesto


Mednarodno kazensko sodišče v Haagu (ICC – International Criminal Court) razpisuje prosto delovno mesto vodje  neodvisnega nadzornega mehanizma v rangu P-5 za obdobje dveh let z možnostjo podaljšanja (navajamo naziv...

23. 6. 2014

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem azilnem podpornem uradu


Evropski azilni podporni urad  (EASO) razpisuje prosto delovno mesto pogodbeno zaposlenega uslužbenca (CA): - pomočnika za kadrovske vire (naziv delovnega mesta v izvirniku je "Human Resources...

18. 6. 2014

Delovna mesta kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo" v EUCAP NESTOR Horn of Africa


Rok za prijavo: 27. junij 2014 do 17. ure. Evropska služba za zunanje delovanje je objavila 1. izredni poziv v letu 2014 za sekundirana/pogodbena mesta v misiji Evropske unije za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti v...

16. 6. 2014

Informacija o razpisu za prosti delovni mesti v EUROJUST-u


EUROJUST razpisuje prosti delovni mesti: -  začasno zaposlenega (TA) v rangu AD5, zadolženega za javna naročila (naziv delovnega mesta v izvirniku je "Procurement Officer") za obdobje petih let z možnostjo...

16. 6. 2014

Delovna mesta kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo" v policijski misiji EU na Palestinskih ozemljih


Rok za prijavo: 4. julij 2014 do 17. ure. Evropska služba za zunanje delovanje je posredovala drugi redni poziv v letu 2014 za sekundiranje/pogodbeno delo v policijski misiji EU na Palestinskih ozemljih (EUPOL COPPS). Rok za...

12. 6. 2014

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v EUROJUST-u


EUROJUST za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega (TA) v rangu AST4 - koordinatorja za upravljanje objektov (naziv delovnega mesta v izvirniku je "Facility Management...