RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

2. 1. 2015

Informacija o prostem delovnem mestu direktorja administracije pri Ekonomski in socialni komisiji ZN za Azijo in Pacifik (ESCAP)


Organizacija združenih narodov objavlja razpis za prosto delovno mesto direktorja administracije v rangu D1 pri Ekonomski in socialni komisiji ZN za Azijo in Pacifik – ESCAP (navajamo naziv delovnega mesta v...

31. 12. 2014

Razpis Sekretariata OZN za prosto delovno mesto pri UNHCR


Sekretariat Organizacije združenih narodov razpisuje prosto delovno mesto pri Uradu visokega komisarja ZN za begunce (navajamo naziv delovnega mesta v izvirniku): - "Communication/PI Assistant". Kraj...

31. 12. 2014

Razpis OVSE za nabor strokovnjakov s področja kazenskega pravosodja na področju boja proti terorizmu


Rok za prijavo je 12. januar 2015. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), Oddelek za transnacionalne grožnje, želi vzpostaviti nabor strokovnjakov s področja kazenskega pravosodja za potrebe ad-hoc...

31. 12. 2014

Interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov na mesta v Evropski komisiji - december 2014


Notranja roka za prijave sta 20. februar 2015 oziroma 21. januar 2015. "Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS št. 20/06) objavljamo interni...

24. 12. 2014

Informacija o dveh razpisanih mestih za pripravništvo pri pravni enoti Energetske skupnosti


Sekretariat Energetske skupnosti razpisuje dve mesti za štirimesečno pripravništvo v pravni enoti, namenjeno osebam, ki so pred kratkim pridobili ustrezno univerzitetno izobrazbo in se želijo seznaniti z delom Energestke...

24. 12. 2014

Razpis za prosto delovno mesto projektnega uslužbenca v Azijsko-evropski fundaciji (ASEF)


Azijsko-evropska fundacija (ASEF) za obdobje enega leta razpisuje prosto delovno mesto projektnega uslužbenca v politično-ekonomskem oddelku (navajamo naziv delovnega mesta v izvirniku): - "Project Executive,...

16. 12. 2014

Usposabljanje EODS za dolgoročne opazovalce volitev v francosko govorečih misijah EU


Notranji rok za prijavo je 6. januar 2015. EODS (The Election Observation and Democratic Support) v okviru EU misij opazovanja volitev razpisuje usposabljanje za dolgoročne opazovalce "Training for long-term observers in...