Skoči na vsebino

RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

15. 9. 2016

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto pomočnika za varnost v Evropskem azilnem podpornem uradu (EASO)

Rok za prijavo je 18. oktober 2016 do 13h. Evropski azilni podporni urad  (EASO) razpisuje prosto delovno mesto pogodbeno zaposlenega uslužbenca (CA):- pomočnika za varnost (naziv delovnega mesta v izvirniku je...

15. 9. 2016

Javni natečaj za EU dolgoročno in kratkoročno opazovanje parlamentarnih in predsedniških volitev v Gani (7. 12. 2016 in 28. 12. 2016 v primeru drugega kroga volitev)

Rok za prijavo je 22. september 2016. Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 24-ih dolgoročnih (LTO) in 30-ih kratkoročnih (STO) opazovalcev predsedniških volitev, ki bodo potekale 7. decembra 2016 (oziroma v primeru...

14. 9. 2016

Interni natečaj za OVSE kratkoročno opazovanje parlamentarnih volitev v Črni gori (16. 10. 2016)

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira kratkoročno opazovanje parlamentarnih volitev v Črni gori, ki bodo potekale 16. oktobra 2016.  Kratkoročni opazovalci bodo prisotni v državi predvidoma od 12....

13. 9. 2016

Interni natečaj za OVSE kratkoročno opazovanje parlamentarnih volitev v Gruziji (8. 10. 2016)

Rok za prijavo je 19. september 2016. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira kratkoročno opazovanje parlamentarnih volitev v Gruziji, ki bodo potekale 8. oktobra 2016.  Kratkoročni opazovalci bodo...

8. 9. 2016

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Skupnem podjetju za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR Joint Undertaking)

Skupno podjetje za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR Joint Undertaking) za obdobje petih let razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca v rangu AD8:- vodjo oddelka za...

1. 9. 2016

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem organu za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca (TA) - vodje pravne ekipe v rangu AD09 (navajamo naziv delovnega mesta...

29. 8. 2016

Razpis OZN za mediacijske eksperte

Sekretariat OZN (Oddelka za politične zadeve) je objavil razpis za prijavo mediacijskih ekspertov, ki bodo sodelovali v enoti za mediacijo v Oddelku za politične zadeve OZN za obdobje enega leta. Razpis vsebuje poziv za...