RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

25. 5. 2016

Razpis za sekundirana/pogodbena delovna mesta v misiji EUCAP Mali (Rok: 10.6.2016 do 17. ure)

Evropska služba za zunanje delovanje je posredovala drugi redni poziv v letu 2016 za sekundirana/pogodbena mesta v misiji Evropske unije EUCAP Mali. Rok za prijavo je 10. junij 2016 do 17h. Ostale podrobnosti z opisom delovnih...

25. 5. 2016

Delovno mesto kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo" v policijski misiji EU na Palestinskih ozemljih (Rok: 10.6.2016 do 17. ure)

Evropska služba za zunanje delovanje je posredovala drugi redni poziv v letu 2016 za sekundiranje/pogodbeno delo v policijski misiji EU na Palestinskih ozemljih (EUPOL COPPS). Rok za prijavo je 10. junij 2016 do konca delovnega...

24. 5. 2016

Interni natečaj za OVSE kratkoročno opazovanje parlamentarnih volitev v Mongoliji (29. 6. 2016)

Rok za prijavo je 6. junij 2016. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira kratkoročno opazovanje parlamentarnih volitev v Mongoliji, ki bodo potekale 29. junija 2016.  Kratkoročni opazovalci bodo...

24. 5. 2016

Informacija o razpisu za pogodbeno mesto pravnega svetovalca za zakonodajni revizijski mehanizem v EUSR Kosovo

Rok za prijavo: 8. junij 2016. Evropska služba za zunanje delovanje je objavila razpis za pogodbeno mesto pravnega svetovalca za zakonodajni revizijski mehanizem v ekipi Posebnega predstavnika Evropske unije v Kosovo (EUSR...

20. 5. 2016

Razpis za prosto delovno mesto in dve stažiranji pri OVSE

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) razpisuje prosto delovno mesto v sekretariatu OVSE na Dunaju (navajamo naziv delovnega mesta v izvirniku): - "Statistical Expert in Household-Level Surveys"...

20. 5. 2016

Javni natečaj za kratkoročno in dolgoročno opazovanje splošnih volitev v Zambiji

Notranji rok za prijavo je 30. 5. 2016. Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 24-ih dolgoročnih (LTO) in 54-ih kratkoročnih (STO) opazovalcev splošnih volitev, ki bodo predvidoma 11. avgusta 2016 potekale v Zambiji....

18. 5. 2016

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem organu za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto pogodbeno zaposlenega uslužbenca (CA):  -  uslužbenca za analizo tveganja (naziv delovnega...