RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

16. 5. 2016Napotitve MO

Interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov na mesta v Evropski komisiji - maj 206

Notranja roka za prijave sta  22. junij 2016 in 20. julij 2016. "Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS št. 20/06) objavljamo interni...

13. 5. 2016Napotitve MO

Usposabljanje EODS za finančne analitike volilnih kampanj

Rok za prijavo je 26. maj 2016. EODS (The Election Observation and Democratic Support) v okviru EU misij opazovanja volitev razpisuje usposabljanje za analitike financiranja volilnih kampanj (naziv usposabljanja v izvirniku je...

12. 5. 2016Napotitve MO

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto vodje administracije v Evropskem institutu za enakost spolov (EIGE)

Evropski institut za enakost spolov (EIGE) razpisuje prosto delovno mesto: - začasno zaposlenega uslužbenca (TA) v rangu AD11 - vodjo administracije (naziv delovnega mesta v izvirniku je "Head of...

12. 5. 2016Napotitve MO

Delovna mesta kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo" v misiji EULEX Kosovo

Rok za prijavo: 27. maj 2016 do 17. ure. Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) je objavila prvi redni poziv v letu 2016 za delovna mesta, označena kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo", na posebnem sodišču za...

10. 5. 2016Napotitve MO

Interni natečaj za OVSE dolgoročno opazovanje parlamentarnih volitev v Mongoliji (29. 6. 2016)

Rok za prijavo je 12. maj 2016 do 10.ure. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira dolgoročno opazovanje parlamentarnih volitev v Mongoliji, ki bodo potekale 29. junija 2016.  Dolgoročni...

5. 5. 2016Napotitve MO

EEAS razpisuje prosto mesto vodje misije Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovu

EEAS razpisuje prosto mesto vodje misije Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovu (EULEX Kosovo), ki bo z delom začel 15. junija 2016. Kandidati morajo svojo popolno prijavo z življenjepisom posredovati na e-naslov...

22. 4. 2016Napotitve MO

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem organu za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca (TA) v rangu AD5:  -  uslužbenca za IKT - ...