RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

17. 12. 2015

Interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov na mesta v Evropski komisiji - december 2015

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS št. 20/06) objavljamo interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov v različnih generalnih...

14. 12. 2015

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

Rok za prijavo je 11. januar 2016. Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami  (EMCDDA) za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto pogodbeno zaposlenega uslužbenca...

3. 12. 2015

Razpis za prosti delovni mesti v Agenciji EU za "large-scale" IT-sisteme (eu-LISA)

Rok za prijavo je 31. januar 2016 Agencija EU za "large-scale" IT-sisteme eu-LISA razpisuje prosti delovni mesti pogodbeno zaposlenih uslužbencev (CA) strokovnjaka za informacijsko tehnologijo ter administratorja za...

3. 12. 2015

Razpis za pogodbeni delovni mesti v SVOP EU civilni misiji v Ukrajini

Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) je državam članicam poslala informacijo o razpisu za pogodbeni delovni mesti zaposlenih za človeške vire in javna naročila v SVOP EU civilni misiji v Ukrajini s poudarkom na pomoči pri...

3. 12. 2015

Delovni mesti kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo" v policijski misiji EU na Palestinskih ozemljih

Rok za prijavo: 11. december 2015 do 17. ure. Evropska služba za zunanje delovanje je posredovala prvi izredni poziv za sekundiranje/pogodbeno delo v policijski misiji EU na Palestinskih ozemljih (EUPOL COPPS). Rok za prijavo je...

1. 12. 2015

Razpis za prosto delovno mesto nacionalnega vodje programa pri WIPO

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) za obdobje dveh let razpisuje prosto delovno mesto nacionalnega vodje programa (navajamo naziv delovnega mesta v izvirniku): - "National Programme Officer"...

1. 12. 2015

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem centru za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP)

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto pogodbeno zaposlenega uslužbenca (CA) - strokovnjaka za politike poklicnega izobraževanja in...