Skoči na vsebino

RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

12. 5. 2017

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem organu za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca (TA):  -  uslužbenca za javna naročila v rangu AD5 (naziv...

12. 5. 2017

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem organu za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca (TA):  -  uslužbenca za javna naročila v rangu AD5 (naziv...

11. 5. 2017

Informacija o razpisu Urada visokega komisarja OZN za človekove pravice za šest delovnih mest nosilcev mandatov posebnih postopkov pri Svetu za človekove pravice

Urad visokega komisarja OZN za človekove pravice razpisuje šest delovnih mest nosilcev mandatov posebnih postopkov v Svetu za človekove pravice (vsi nazivi delovnih mest v izvirniku so navedeni v priponki). Ob tem bi posebej...

11. 5. 2017

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto koordinatorja programa za upravljanje z vodo pri OECD

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto koordinatorja programa za upravljanje z vodo (navajamo tudi naziv delovnega mesta v izvirniku):...

3. 5. 2017

Interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov na mesta v Evropski komisiji - april 2017

Notranja roka za prijave sta 21. junij 2017 in 23. maj 2017. "Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS št. 20/06) objavljamo interni natečaj...

3. 5. 2017

Interni natečaj za OVSE dolgoročno opazovanje predsedniških volitev v Mongoliji (26. 6. 2017)

Interni rok za prijavo je 11. maj 2017. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira dolgoročno opazovanje predsedniških volitev v Mongoliji, ki bodo potekale 26. junija 2017.  Dolgoročni opazovalci...

24. 4. 2017

Javni natečaj za EU dolgoročno in kratkoročno opazovanje splošnih volitev v Keniji (8. 8. 2017)

Rok za prijavo je 4. maj 2017.