RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

17. 8. 2015

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem organu za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosti delovni mesti (navajamo naziv delovnega mesta v izvirniku): Risk Analysis Officer...

17. 8. 2015

Razpis za prosto delovno mesto direktorja direktorata pri OECD

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto direktorja v direktoratu (navajamo naziv delovnega mesta v izvirniku): A7 Director, Directorate...

17. 8. 2015

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Prevajalskem centru za organe Evropske unije

Prevajalski center za organe Evropske unije razpisuje prosto delovno mesto (naziv mesta navajamo v izvirniku): "Public Procurement Assistant" - rok za prijavo je 14. september 2015, kraj opravljanja delovnega mesta...

7. 8. 2015

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem azilnem podpornem uradu (EASO)

Evropski azilni podporni urad (EASO) za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca (TA) v rangu AD7: -  izvajalca programa (naziv delovnega mesta v izvirniku je...

6. 8. 2015

Javni natečaj za kratkoročno in dolgoročno opazovanje splošnih volitev v Tanzaniji

Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 34-ih dolgoročnih (LTO) in 58-ih kratkoročnih (STO) opazovalcev splošnih volitev, ki bodo 25. oktobra 2015 potekale v Tanzaniji. Vsaka država lahko prispeva 4 dolgoročne opazovalce...

5. 8. 2015

Informacija o razpisu za delovni mesti kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo" v misiji EULEX Kosovo (WSD - Witness Security Department)

Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) je objavila razpis za pogodbeni delovni mesti, označeni kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo" v misiji EULEX Kosovo (WSD). Zunanji rok za prijavo je 9. september 2015, notranji...

4. 8. 2015

Interni natečaj za OVSE dolgoročno opazovanje predsedniških volitev v Belorusiji (11. 10. 2015)

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira dolgoročno opazovanje predsedniških volitev v Belorusiji, ki bodo potekale 11. oktobra 2015. Dolgoročni opazovalci bodo v Belorusiji predvidoma od 31. 8. 2015 do...