RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

23. 2. 2015

Interni natečaj za sekundirano mesto operativnega delavca v ageciji Frontex


Interni rok za prijavo je 26. 2. 2015 do 10. ure. Agencija Frontex (Agencija za vodenje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic EU) s sedežem v Varšavi je posredovala poziv za nominacijo kandidatov (nacionalnih...

20. 2. 2015

Informacija o razpisu za 5 prostih delovnih mest pri OVSE


Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) razpisuje naslednja prosta delovna mesta (navajamo nazive delovnih mest v izvirniku): - "ODIHR, Project Co-ordinator" v rangu P4 – rok za prijavo je 27. 2....

18. 2. 2015

Obvestilo o organizaciji "follow-up" EU misije opazovanja volitev v Paragvaju


Rok za prijavo je 3. marec 2015. Evropska komisija je objavila obvestilo o organizaciji "follow-up" EU misije opazovanja volitev v Paragvaju (EU EFM misija). Misija bo sestavljena iz dveh strokovnjakov (volilnega...

18. 2. 2015

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropski agenciji za varnost v zračnem prometu (EASA)


Rok za prijavo je 16. marec 2015. Evropska agencija za varnost v zračnem prometu  (EASA) za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca - uslužbenca za...

18. 2. 2015

Interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov v agencijo GNSS


Notranji rok za prijavo na Ministrstvo za zunanje zadeve je  12. marec 2015. Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS št. 20/06) objavljamo...

16. 2. 2015

Razpis za prosto delovno mesto vodje skupine za globalno partnerstvo za učinkovito razvojno sodelovanje pri OECD


Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) za obdobje dveh let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto vodje skupine za globalno partnerstvo za učinkovito razvojno sodelovanje (navajamo naziv delovnega...

11. 2. 2015

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem institutu za enakost spolov (EIGE)


Evropski institut za enakost spolov (EIGE) razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca v rangu AD7: - raziskovalca s področja enakosti spolov (naziv delovnega mesta v izvirniku je "Researcher - Gender...