RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

16. 6. 2015

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem organu za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja razpisuje  prosto delovno mesto pogodbeno zaposlenega uslužbenca (CA) - administratorja (navajamo naziv delovnega mesta v...

15. 6. 2015

Delovna mesta kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo" v misiji EULEX Kosovo

Rok za prijavo: 26. junij 2015 do 17. ure Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) je objavila prvi izredni poziv za sekundirana mesta in delovna mesta, označena kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo", v misiji...

12. 6. 2015

Razpis za prosti delovni mesti v Svetu za regionalno sodelovanje (RCC)

Sekretariat Sveta za regionalno sodelovanje (RCC) s sedežem v Sarajevu za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja razpisuje prosti delovni mesti višjega svetovalca v uradu za zvezo za RCC in vodje urada za zvezo za RCC...

11. 6. 2015

Javni natečaj za dolgoročno in kratkoročno EU opazovanje lokalnih, parlamentarnih in predsedniških volitev na Haitiju

Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 22-ih dolgoročnih (LTO) in 22-ih kratkoročnih (STO) opazovalcev lokalnih, parlamentarnih in predsedniških volitev, ki bodo predvidoma 9. avgusta, 25. oktobra in 27. decembra 2015...

8. 6. 2015

Podaljšanje roka za prijavo na interni natečaj za OVSE kratkoročno opazovanje lokalnih volitev v Albaniji (21. 6. 2015)

Rok za prijavo je 10. junij 2015 do 14.00 ure. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira kratkoročno opazovanje lokalnih volitev v Albaniji, ki bodo potekale 21. junija 2015. Kratkoročni opazovalci...

5. 6. 2015

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem azilnem podpornem uradu (EASO)

Rok za prijavo je 10. julij 2015 do 13. ure. Evropski azilni podporni urad  (EASO) za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca (TA) v rangu AD5: - ...

4. 6. 2015

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v skupini za podporo pri posebnem predstavniku EU na Kosovu

Rok za prijavo je 18. junij 2015. Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) razpisuje prosto pogodbeno/sekundirano mesto vodje pravnega oddleka in oddelka za pravno državo (Head of Rule of Law and Legal Section) v skupini za...