RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

22. 4. 2016

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem organu za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca (TA) v rangu AD5:  -  uslužbenca za IKT - ...

20. 4. 2016

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto uslužbenca za IKT v Evropskem azilnem podpornem uradu (EASO)

Rok za prijavo je 20. maj 2016 do 13h. Evropski azilni podporni urad  (EASO) razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca (TA) v rangu AD5:- uslužbenca za IKT (naziv delovnega mesta v izvirniku je...

19. 4. 2016

Razpis za tri prosta delovna mesta pri OVSE

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) razpisuje prosti delovni mesti v sekretariatu OVSE na Dunaju ter eno mesto v misiji na Kosovu (navajamo nazive delovnih mest v izvirniku): - "Secretariat, Head,...

19. 4. 2016

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (OSHA) razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca...

19. 4. 2016

Interni natečaj za OVSE kratkoročno opazovanje predčasnih parlamentarnih volitev v Makedoniji (5. 6. 2016)

Interni natečaj za OVSE kratkoročno opazovanje predčasnih parlamentarnih volitev v Makedoniji (5. 6. 2016) Rok za prijavo je 10. maj 2016. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira kratkoročno...

18. 4. 2016

Informacija o razpisu za prosta delovna mesta v Enotnem odboru za reševanje (SRB)

Enotni odbor za reševanje (SRB) za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja razpisuje 5 prostih delovnih mest začasno zaposlenih uslužbencev: -  tajnika v rangu AST/SC1 (naziv delovnega mesta v izvirniku je...

15. 4. 2016

Usposabljanje EODS za analitike podatkov

EODS (The Election Observation and Democratic Support) v okviru EU misij opazovanja volitev razpisuje usposabljanje za analitike podatkov (naziv usposabljanja v izvirniku je "Training for the position of data analyst in EU...

Prva stranPrejšnja stran Prva Prejšnja stran Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 Naprej Naslednja stran Zadnja Zadnja stranNaslednja stran