Skoči na vsebino

NOVICA

20. 11. 2013

Minister Erjavec: Slovenija je obveznosti iz memoranduma v celoti uresničila

Ljubljana, 20. november 2013 – Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec in hrvaška zunanja ministrica Vesna Pusić sta v Zagrebu nadaljevala pogovor o reševanju vprašanja nekdanje Ljubljanske banke na Hrvaškem, potem ko sta državi podpisali Memorandum o soglasju (MoU), v katerem se je Hrvaška zavezala, da bodo do celovite rešitve problematike ustavljeni vsi sodni postopki, ki tečejo na hrvaških sodiščih. Na sestanku sta sodelovala tudi finančna strokovnjaka dr. France Arhar in Zdravko Rogić. Slovenski zunanji minister Erjavec je poudaril, da je Slovenija podpisala memorandum v dobri veri in na podlagi tega ratificirala pristopno pogodbo Hrvaške z EU.

 

Slovenija razume, da je memorandum mednarodna pogodba – slovenska vlada ga je ratificirala z uredbo in objavila v Uradnem listu. Podpisala sta ga predsednika obeh vlad in se v njem znova zavezala, da se bo vprašanje prenesenih deviznih vlog reševalo v skladu z nasledstvenim sporazumom. Slovenija je svoje obveznosti iz memoranduma v celoti uresničila.
 
"Memorandum ne določa časovne omejitve reševanja omenjenega vprašanja na eno ali dve leti. Zapisano je, da se postopki pred hrvaškimi sodišči ustavijo do končne rešitve problematike", je poudaril minister Erjavec in dodal, "da Slovenija ne bo dala soglasja za t. im. zastoj, pač pa pričakuje prekinitev postopkov do končne rešitve vprašanja." Pri tem je minister opozoril, da nasprotno hrvaška stran nima težav prekiniti postopke do rešitve v okviru sukcesije v primeru, ko gre za vračanje kreditov, ki jih hrvaška podjetja dolgujejo Ljubljanski banki.

 

Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec pričakuje, da bo Hrvaška izpolnila dano besedo in zagotovila ustavitev sodnih postopkov do končne rešitve.