Skoči na vsebino

NOVICA

11. 10. 2013

Nobelova nagrada OPCW pomembna spodbuda za svet brez kemičnega orožja

Ljubljana, 11. oktober - Slovenija z zadovoljstvom pozdravlja odločitev Odbora za podelitev Nobelovih nagrad, da letošnjo Nobelovo za mir podeli Organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW). Današnjo odločitev Odbora Nobelove nagrade vidimo kot novo spodbudo, da skupaj dosežemo naš končni cilj – svet brez orožij za množično uničevanje.

 

Organizacija za prepoved kemičnega orožja je bila ustanovljena na podlagi Konvencije o prepovedi kemičnega orožja (CWC), ki je bila podpisana 13. januarja 1993 v Parizu. Generalni direktor organizacije je Ahmet Üzümcü. OPCW s sedežem v Haagu je ena največjih mednarodnih organizacij, saj ima kar 190 članic. Zadnja članica je pred kratkim postala Sirija, ki je že potrdila zaloge kemičnega orožja. OPCW je zaslužna, da je mednarodna skupnost doslej uničila 80 odstotkov zalog kemičnega orožja.

 

Članice OPCW imajo obveznost, da uničijo, prepovedo in ne izdelujejo, ali kakor koli drugače pridobivajo kemično orožje. Zato organizacija izvaja nadzor nad kemično industrijo, ki proizvaja nevarne kemikalije, iz katerih je moč izdelati kemično orožje. Mednarodni inšpektorji organizacije v članicah preverjajo skladnost aktivnosti kemične industrije z določili konvencije.

 

Resolucija Varnostnega sveta OZN 2118 je organizaciji pripoznala vodilno vlogo pri nadzoru uničenja kemičnega orožja v Siriji.

 

Slovenija je konvencijo podpisala januarja 1993 in jo ratificirala  junija 1997. Prvi generalni direktor OPCW veleposlanik Jose Bustani je Slovenijo obiskal leta 1998. Slovenija redno  posreduje deklaracije o kemičnih aktivnostih, sprejema inšpekcije OPCW in se udeležuje zasedanj Konferenc pogodbenic Konvencije. Leta 1998 je Slovenija gostila regionalni seminar o izvajanju konvencije za države Srednje in Jugovzhodne Evrope. V letih 1999 in 2000 je sodelovala v Izvršnem svetu OPCW. Slovenija je doslej prispevala enega inšpektorja, ki je sodeloval v mednarodnih inšpekcijah.

 

Slovenija podpira vse napore za svet brez kemičnega orožja. V tej luči podpiramo OPCW pri nadaljevanju dela na področju razorožitve in preprečevanja širjenja kemičnega orožja. Prepričani smo, da bo OPCW pri tem odigrala ključno vlogo. S sodelovanjem vseh, OZN, OPCW in njenih članic bomo uspeli v teh naporih.