Skoči na vsebino

NOVICA

Svetovni dan otrokovih pravic in 25 let Konvencije o otrokovih pravicah

Ljubljana, 20. november 2014 – Ob letošnjem svetovnem dnevu otrokovih pravic praznujemo 25. obletnico sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah. Praznovanju te pomembne obletnice se pridružuje tudi Ministrstvo za zunanje zadeve.


Generalna skupščina OZN je konvencijo sprejela 20. novembra leta 1989. S tem so otroci postali nosilci svojih pravic in niso več le predmet zaščite. Konvencija o otrokovih pravicah in njena vsebinska izbirna protokola (glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih in glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije, sprejeta leta 2000) obsegajo celotni spekter otrokovih pravic in vsebujejo nekatera specifična načela in pravice, ki so usmerjene posebej v varstvo in razvoj otrok in med katerimi velja izpostaviti štiri vodilna načela konvencije. To so načelo nediskriminacije, načelo otrokove koristi, pravica do življenja, preživetja in razvoja ter pravica otroka do svobodnega izražanja mnenj v vseh zadevah v zvezi z njim. Leta 2011 je Generalna skupščina ZN sprejela tudi izbirni protokol h konvenciji glede postopka sporočanja kršitev, ki omogoča, da otroci in njihovi zastopniki sprožijo postopek na mednarodni ravni za kršitev pravic iz konvencije in njenih protokolov. Slovenija je pogodbenica vseh navedenih dokumentov razen slednjega.


Slovenija si v svoji zunanji politiki na področju otrokovih pravic prizadeva predvsem za zaščito otrokovih pravic pred različnimi oblikami nasilja, za njihovo opolnomočenje in s tem tudi participacijo. Zato je ministrstvo svoje aktivnosti ob 25. obletnici sprejetja konvencije usmerilo prav v opolnomočenje in participacijo otrok.


Ob robu ministrskega dela zasedanja Sveta OZN za človekove pravice, ki je potekalo marca 2014 v Ženevi, je Slovenija skupaj z Avstrijo, Švico in Lihtenštajnom organizirala visoki dogodek, na katerem je pozvala k boljšemu uveljavljanju pravice otroka do svobodnega izražanja svojega mnenja pri stvareh, ki ga zadevajo. V začetku aprila je ministrstvo skupaj z Zvezo prijateljev mladine pripravilo okroglo mizo, na kateri so udeleženci 24. Nacionalnega otroškega parlamenta podali svoje poglede na izvajanje konvencije in priporočila, kako izboljšati izvajanje posameznih pravic tako v Sloveniji kot po svetu. V okviru tega dogodka je Slovenijo obiskala tudi posebna predstavnica generalnega sekretarja ZN za problematiko nasilja nad otroki Marta Santos Pais in skupaj z ministrom Erjavcem in varuhinjo človekovih pravic prisluhnila otrokom.


Prav z namenom krepitev pomena opolnomočenja otrok in njihove participacije v različnih sferah družbe, je minister Erjavec nedavno nastopil na Konferenci o participaciji otrok in mladostnikov, ki so jo v Državnem zboru poleg gostiteljev organizirali Varuh človekovih pravic, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Dijaška organizacija Slovenije.


To pomembno obletnico želi ministrstvo obeležiti tudi s knjigo Otrokove pravice v Sloveniji, ki bo v okviru zbirke Mednarodno pravo izšla ob priložnosti mednarodnega dneva človekovih pravic v decembru.


V letošnjem letu je Slovenija nadaljevala z različnimi aktivnostmi, tako s promocijo otrokovih pravic v mednarodnih organizacijah kot s podporo projektom za promocijo otrokovih pravic in izboljšanjem dobrobiti otrok v različnih delih sveta. Tudi v letošnjem letu se je izvajal projekt Naše pravice, tako z nadaljevanjem projektov v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Moldaviji, kot z začetkom projekta v Jordaniji ter s promocijo projekta v Braziliji in Argentini ob priložnosti Svetovnega nogometnega prvenstva. Ob obletnici sprejetja konvencije je z današnjim dnem na sedežu OVSE na Dunaju na ogled razstava Naše pravice.

 

V letu 2014 je Slovenija iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje podprla kar nekaj aktivnosti za večjo dobrobit otrok, in sicer v regiji Zahodnega Balkana, vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike, Bližnjega vzhoda ter v okviru kriznih žarišč. V letošnjem letu so se zaključili dvoletni projekti slovenskih nevladnih organizacij v Burundiju (projekt "Hiše za otroke Burundija" Humanitarnega društva ADRA Slovenija), Ruandi (projekt "Zagotovitev trajnih kapacitet za kakovostno osnovnošolsko izobraževanje za otroke iz revnih družin v okrožju Kicukiru v Kigaliju v Ruandi" Slovenske karitas) in Afganistanu (projekt "Deklice v navzkrižju z zakonom v Afganistanu" IRD Global Zavod). Ob podpori Slovenije pa so se začeli dvo- in triletni projekti za otroke iz Bosne in Hercegovine (projekt

&quot;Psihosocialna pomoč otrokom in opolnomočenje žensk v Bosni in Hercegovini&quot;</link> Slovenske karitas), Ukrajine (projekt &quot;Krepitev psihosocialne dobrobiti otrok iz Ukrajine&quot; ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije), Moldavije (projekt &quot;Krepitev vloge šole pri zmanjševanju šolskega osipa in posledic revščine na otroke v regiji Calarasi, Moldavija&quot; Slovenske filantropije), Gaze (projekt &quot;Rehabilitacija žrtev konflikta iz Gaze ter pomoč pri izgradnji kapacitet v Gazi 2014 -2015 &quot; ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti v sodelovanju z URI Soča) in Sirije (regionalni projekt pomoči sirskim otrokom in mladostnikom v Libanonu in Jordaniji &quot;Jutri je naš&quot; ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti). Tudi letos je Slovenija podprla zdravstveno rehabilitacijo ukrajinskih in beloruskih otrok, ki trpijo za posledicami jedrske eksplozije v Černobilu iz leta 1986, ki jo izvaja Rdeči križ Slovenije.</p>