Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija drugič predstavljala stanje človekovih pravic v okviru Univerzalnega periodičnega pregleda Sveta OZN za človekove pravice

Ženeva, 4. november 2014 – Slovenska delegacija je danes, na 20. zasedanju Delovne skupine Sveta OZN za človekove pravice, zagovarjala stanje človekovih pravic v Sloveniji v okviru 2. kroga Univerzalnega periodičnega pregleda.

 

Slovenska delegacija, pod vodstvom ministra za pravosodje mag. Klemenčiča, je v tri urnem interaktivnem dialogu predstavila stanje človekovih pravic v Sloveniji in odgovarjala na vprašanja drugih držav članic, ki so Sloveniji podale približno 200 priporočil za izboljšanje.

 

V imenu Ministrstva za zunanje zadeve, ki je koordiniralo slovenske priprave na Univerzalni periodični pregled, je na zasedanju sodeloval državni sekretar Bogdan Benko.

 

Med najbolj izpostavljenimi tematikami so bili ukrepi Vlade RS za ureditev statusa izbrisanih, pravice in situacija Romov, obeh narodnih manjšin ter pravice pripadnikov drugih narodnih skupnosti v Sloveniji. Veliko pozornosti je bilo namenjene tudi položaju žensk, otrok, LGBTI oseb ter marginaliziranih in ranljivih skupin. Prejeli smo tudi več vprašanj in priporočil s področja trgovine z ljudmi. 

 

Nacionalno poročilo Slovenije je dostopno tudi na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve, kjer lahko dostopate tudi do poročil Urada visokega komisarja OZN za človekove pravice ter drugih deležnikov o stanju človekovih pravic v Sloveniji. Dostopna je tudi dokumentacija Slovenije s prvega kroga Univerzalnega periodičnega pregleda.

 

Univerzalni periodični pregled stanja človekovih pravic je mehanizem Sveta OZN za človekove pravice, v katerem je v 4,5-letnih ciklih pregledano stanje človekovih pravic v vseh 193 članicah OZN. Med letoma 2012 in 2016 poteka njegov drugi krog. Univerzalni periodični pregled je edinstven mednarodni mehanizem, v katerem si države zastavljajo medsebojna vprašanja o stanju človekovih pravic in podajajo priporočila za njegovo izboljšanje.

 

Slovenija je aktivno sodelovala pri vzpostavitvi tega mednarodnega mehanizma in meni, da je mehanizem velik dosežek mednarodne skupnosti, ki prispeva k spodbujanju spoštovanja in uresničevanja človekovih pravic po vsem svetu.