Skoči na vsebino

NOVICA

Z donacijo Republike Slovenije na Haitiju postavili šolo

Ljubljana/Port-au-Prince, avgust 2011 – Septembra, dobro leto in pol po uničujočem potresu na Haitiju, bodo lahko otroci novo nastale »vasi Bratstva« (La village de fraternite) v predelu mesta Carrefour, na obrobju glavnega mesta Port-au-Prince, ki je bilo med najbolj poškodovanimi območji, začeli s poukom v novi šoli, ki je bila postavljena na osnovi donacije Republike Slovenije v okviru projekta »Slovenija za otroke Haitija«.

 

Vas s 160 hiškami, živih karibskih barv, ki jo na eni strani obdaja zid venezuelske elektrarne, je postala zatočišče za 250 družin, približno 1500 ljudi, ki so v potresu izpred leta in pol izgubili svoje domove. V vasi, kjer je 300 šoloobveznih otrok, pa šole doslej še ni, niti ni pitne vode ne elektrike. Ženske in otroci nosijo vodo iz okolice večkrat na dan, filtrirajo jo s filtri, ki jih je razdelila nevladna lokalna organizacija Adra Haiti. Ob morju je celo sladkovodni izvir, tako da imajo vaščani vodo za pranje in umivanje. Adra Haiti je s pomočjo Adra International in županom Carrefourja na peščeni zemlji ob morju postavila zatočišča in naselje poimenovala »vas Bratstva«.

 

Republika Slovenija je prizadetemu prebivalstvu Haitija po uničujočem potresu, ki je državo prizadel sredi januarja 2010, že v prvih dneh namenila finančno pomoč preko Mednarodne federacije Rdečega križa in polmeseca, pozneje je sledila donacija šotorov. Prebivalci Slovenije so se tudi ob tej humanitarni katastrofi velikodušno odzvali s prispevki preko nevladnih humanitarnih organizacij (Unicef, Karitas in Rdeči križ) in v nekaj tednih za pomoč zbrali skoraj 750.000 EUR.

 

Odprava posledic humanitarne katastrofe je potekala počasi, veliko ljudi je bilo razseljenih, zelo veliko jih je ostalo brez svojega doma. Zatočišče je potrebovalo skoraj poldrugi milijon ljudi.

 

Vlada Republike Slovenije je na donatorski konferenci Združenih narodov za pomoč Haitiju 31. marca 2010 v New Yorku najavila dodatno pomoč Haitiju. Del pomoči je namenila kot finančno pomoč  Skladu ZN za pomoč Haitiju  (Emergency Response Relief  Fund), del pa zagotovitvi modularnih zgradb namenjenih varstvu in pouku otrok.

 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je modularne zgradbe, namenjene otrokom na Haitiju, zagotovilo na podlagi javnega naročila, na katerem je bilo kot izvajalec izbrano slovensko podjetje Trimo. Za postavitev modularnih zgradb na Haitiju je poskrbel konzorcij nevladnih organizacij (izbran na javnem razpisu) pod vodstvom Platforme slovenskih nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč SLOGA,  v sodelovanju  z  IRD Global zavod za pomoč in razvoj (IRD Slovenija) in Humanitarno društvo Hrana za življenje ter ADRA Haiti, na Haitiju.

 

Nevladne organizacije, partnerke projekta, so poskrbele za lokacijo objekta ter v pripravo terena in postavitev zgradb vključile lokalno prebivalstvo. V izvedbo projekta na Haitiju sta bila vključena tudi prostovoljca iz Slovenije. Približno 200 otrok bo tako septembra lahko pričelo s poukom v novi šoli. Pouk bodo izvajali lokalni učitelji, nevladne organizacije pa bodo pripravile program prostočasnih aktivnosti za otroke novo nastale vasi.

 

Slovenija s projektom »Slovenija za otroke Haitija« uresničuje enega izmed ciljev mednarodnega razvojnega sodelovanja, to je pomoč otrokom kot najranljivejši skupini prebivalstva, in hkrati prispeva k uresničevanju drugega razvojnega cilja tisočletja.

 

Okolica z morjem, vetrom, odsevi pisanih barv hiš, obiskovalcu za trenutek odvrne pozornost od realnosti življenja  tamkajšnjih ljudi. Nihče ne ve, koliko časa bo teh 250 družin živelo v začasnih bivališčih. Za marsikoga bodo verjetno postala kar novi dom. Postavitev šole bo vsaj 200 otrokom jeseni zagotovila izobraževanje.