Skoči na vsebino

NOVICA

Članstvo Slovenije v Izvršnem odboru Unicefa

Ljubljana, 1. januar 2009 - Republika Slovenija bo v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011 že drugič članica Izvršnega odbora Sklada Združenih narodov za otroke (Unicef).


V okviru obstoječega večletnega programa Unicefa bo Slovenija posebno pozornost namenila zaščiti otrok, s poudarkom na preprečevanju nasilja nad otroki ter na uveljavljanju pravic in uresničevanju potreb otrok v oboroženih spopadih; izobraževanju deklic; izobraževanju o človekovih/otrokovih pravicah; prizadevanjih za uresničevanje razvojnih ciljev tisočletja; ter problematiki otrok, okuženih s HIV/AIDS.

 

Promocija pravic otrok je prioritetna stalnica slovenske zunanje politike, v okviru česar se  predvsem zavzemamo za odpravo vseh vrst nasilja nad otroki. V tem smislu si bomo tudi kot članica IO Unicef prizadevali za polno implementacijo priporočil Študije OZN o nasilju nad otroki in predvsem za učinkovito sodelovanje Unicefa z novim posebnim predstavnikom generalnega sekretarja OZN za nasilje nad otroki.

 

Veliko pozornosti bomo namenili tudi uveljavljanju pravic in uresničevanju potreb otrok v oboroženih spopadih, kjer bomo nadaljevali prizadevanja za celosten pristop k omenjeni problematiki, ki združuje varnost, človekove pravice in razvoj. Tak pristop je RS uspešno promovirala tudi v vlogi predsedujoče Svetu EU.

 

S ciljem promocije enakosti spolov bomo podpirali Unicefove programe za izobraževanje deklic in izboljšanje dostopnosti izobraževanja za deklice na vseh stopnjah izobraževanja. Pomembna prioriteta je tudi izobraževanje o človekovih pravicah, saj je leto 2009 razglašeno za OZN leto učenja za človekove pravice.

 

Uresničevanje otrokovih pravic in uspešen razvoj otrok sta tesno povezana s ključnimi vprašanji mednarodnega razvojnega sodelovanja. S ciljem uresničevanja razvojnih ciljev tisočletja si bo Republika Slovenija v okviru članstva v Izvršnem odboru UNICEF še naprej prizadevala za izvajanje razvojnih programov in projektov ter programov humanitarne pomoči namenjenih otrokom. Nadaljevala in krepila bo sodelovanje z Društvom UNICEF Slovenija ter posvetila pozornost tudi psihosocialni pomoči otrokom žrtvam katastrof in oboroženih spopadov, ki se bo zagotavljala  v sodelovanju z Ustanovo Skupaj  - Regionalnim centrom za psihosocialno dobrobit otrok in drugimi organizacijami. V regionalnem smislu bo Slovenija posebno pozornost namenila razvojnim programom UNICEF-a v Makedoniji.

 

Slovenija si bo tudi prizadevala, da bo UNICEF nadaljeval z aktivnostmi, usmerjenimi v pomoč otrokom, ki so okuženi s HIV/AIDS, in zadovoljevanje njihovih posebnih potreb. S HIV okuženi otroci so še posebej ranljiva skupina. Njihova družbena stigmatizacija in dejstvo, da živi največ s HIV okuženih otrok ravno na najbolj revnih področjih in državah, dodatno povečuje njihovo ranljivost.