Skoči na vsebino

ZAPROSILO1

Za zaprosilo izvedbe pomoči/storitve vas prosimo, da izpolnite spodnji obrazec, v katerem predstavite vaše podjetje in označite, katero obliko pomoči oziroma storitev želite. Polja, označena z * so obvezna.

 

Podatki se lahko posredujejo tretjim osebam z namenom izvedbe zaprosila in se lahko uporabljajo, v okviru določil predpisov, ki urejajo varstvo podatkov, za interne namene Ministrstva za zunanje zadeve – Direktorata za gospodarsko diplomacijo.

Predstavitev podjetja

Ob pošiljanju podatkov preko obrazca se vam bo namestil sejni piškotek "fe_typo_user" zaradi zaščite pred pošiljanjem vsiljene pošte (spam).

<h3>1. Kontaktni podatki</h3>
<h3>2. Predstavitev podjetja</h3>
<h3>3. Predstavitev proizvodnega / storitvenega programa</h3>
<h3>4. Ciljna država</h3>
<h3 class="bg">Vrste pomoči/storitev</h3> <h3>1. Svetovanje podjetjem pri opredelitvi ustreznega načina vstopa na trg ter priprava plana aktivnosti</h3> <p>Na podlagi strategije podjetja do tujega trga, podjetjem svetujemo pri opredelitvi ustreznega načina vstopa na trg. Svetujemo pri pripravi plana aktivnosti.</p><br />
<h3>3. Pomoč pri pridobivanju razpoložljivih informacij o bonitetah in financnem poslovanju podjetij v državi</h3> <p>Na podlagi posredovanih kontaktnih podatkov podjetja v državi, pridobimo razpoložljive neodplačne informacije o bonitetah in finančnem poslovanju; v kolikor teh ni pa usmerimo naročnika na preverjene odplačne vire (ponudnike).</p><br />
<h3>4. Organizacija, pomoč in sodelovanje pri obiskih potencialnih poslovnih partnerjev</h3> <p>Na podlagi predstavitve slovenskega podjetja, ki ga jo posredujemo potencialnemu poslovnemu partnerju, se dogovorimo za poslovni sestanek. Pripravimo profil poslovnega partnerja, ki ga bo slovensko podjetje obiskalo. Organiziramo poslovni sestanek, skrbimo za logistiko in po želji podjetja prisostvujemo na obisku ter nudimo potrebno pomoč.</p><br />
<h3>5. Pomoč pri ustanavljanju podjetij ali podružnici</h3> <p>Pri ustanavljanju podjetja ali podružnice v tujini aktivno sodelujemo z:<br />&bull; Zbiranjem informacij o ustanovnih oblikah družb,<br /> &bull; postopkih in stroških ustanavljanja podjetij ter<br />&bull; posredujemo pri stikih z lokalnimi oblastmi, lokalnimi svetovalci in odvetniki.</p><br />
<h3>6. Koordinacija pri izdelavi poglobljenih tržnih raziskav za naročnike</h3>
<h3>7. Pomoč pri reševanju problemov, s katerimi se podjetje srečuje pri delovanju, vstopanju ali nastopanju na dolocenem trgu v zvezi z obravnavo podjetja, njegovega osebja ali njegovega predmeta poslovanja (proizvoda ali storitve) s strani oblastno administrativnih organov na vseh nivojih, s strani lokalnih samoupravnih skupnosti ali profesionalnih združenj (neupravičena oziroma pravno neutemeljena diskriminacija, dodatni administrativni zahtevki, ki pomenijo diskriminatorno obravnavo glede na druge konkurenčne subjekte na trgu, odrekanje nacionalne obravnave, ko so izpolnjeni pogoji iz mednarodnih pogodb ali pogodb zadevne države z EU, ipd.) ter pomoč pri neplačilih s strani tujih kupcev</h3> <p>Na podlagi posredovanega opisa problema podjetja, ki ga ta vnese v zadnjo rubriko spodaj, in zaprosila za pomoč slovenskega podjetja vzpostavimo kontakt ali osebno obiščemo odgovorne predstavnike organa, katerega ravnanje podjetje ocenjuje kot problematično, ter z njimi skupno preverimo naravo problema, stališce organa v tej zvezi ter v upravičenih primerih zahtevamo prekinitev ali odpravo neupravičene obravnave ali zahtevkov do slovenskega poslovnega subjekta. V odvisnosti od narave problema ali povzročitelja pa se tudi formalno ali uradno obrnemo na pristojne predstavnike izvršne oblasti z zahtevkom po rešitvi problema. V primeru pomoči slovenskim podjetjem pri neplačilih s strani tujih kupcev izvedemo poizvedovanja in izvedemo pisno urgenco ter končno svetujemo možne mehanizme izterjave. </p><br />
<h3>8. Pomoč pri identifikaciji, najemu in koordinaciji lokalnega strokovnjaka/ svetovalca za slovenska podjetja</h3> <p>Na podlagi posredovanih zahtev slovenskega podjetja poiščemo ustrezne lokalne strokovnjake – svetovalce (odvetniki, svetovalci marketinga, PR strokovnjaki ipd). </p><br />
<h3>9. Spremljanje aktivnosti slovenskega podjetja v državi kot »follow-up« predhodno nudene pomoči ter koordinacija dela s poslovnim partnerjem (agentom, distributerjem, ipd.)</h3> <p> Na podlagi predhodno nudene pomoči (oblike pod točkami 1., 2. in 4.) in na podlagi strategije podjetja do tujega trga, s podjetjem skupno spremljamo aktivnosti na trgu in koordiniramo delo s poslovnim partnerjem. </p><br />
<h3>Opombe</h3>