Skoči na vsebino

SODELOVANJE MED VLADO RS IN DRŽAVNIM ZBOROM RS V ZADEVAH EU

Razmerje med državnim zborom in vlado v postopkih sprejemanja pravnih aktov in odločitev v Evropski uniji ureja Zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije.

 

Zadeve Evropske Unije v Državnem zboru so dostopne na spletni strani Državnega zbora RS.

Usmeritve za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije

Državni zbor je 4. marca 2016 sprejel Deklaracijo o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2016–junij 2017.

 

Državni zbor skladno z Zakonom o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado RS v zadevah Evropske unije najmanj enkrat letno razpravlja o stanju v EU in položaju RS v njej ter o usmeritvah za nadaljnje delovanje. Ta deklaracija je že deseta po vrsti, odkar je Slovenija članica Unije. Slovenija ima v EU sloves odgovorne, a tudi solidarne države članice. To je dokazala v času krize evrskega območja in to dokazuje tudi ob migracijski krizi, ki je postavila Evropsko unijo na eno najtežjih preizkušenj doslej.

 

Na to je opozoril tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar, ki je na današnjem plenarnem zasedanju Državnega zbora uvodoma predstavil predlog vladnih usmeritev za naslednje obdobje.

 

Poudaril je, da moramo nemudoma vzpostaviti normalno delovanje schengenskega območja, pri čemer je treba skrbno paziti, da ne pride do humanitarne katastrofe ali trenj na Balkanu, za kar si bo Slovenija prizadevala s še tesnejšim političnim in operativnim sodelovanjem z državami Zahodnega Balkana. Izpostavil je tudi nujnost pomoči Grčiji in Makedoniji, ki sta najbolj na udaru, ter pomen aktivne vloge Turčije. Predvsem je treba pomagati tistim, ki pomoč zares potrebujejo, prekiniti tokove neregularnih migracij in jih nadomestiti z regularnimi, saj bodo le tako lahko migracije potekale bolj humano. Pri reševanju migracijske krize pa moramo upoštevati dejstvo, da mnogi ljudje zapuščajo svoje domove tudi zaradi slabega gospodarskega stanja, revščine, kršenja človekovih pravic in vse bolj perečih podnebnih sprememb.

 

Še vedno je ključno, da se nadaljujejo diplomatska prizadevanja za reševanje vzrokov migracijske krize, kar bo tudi eden od pomembnih ciljev skupne zunanje in varnostne politike EU v kriznih žariščih: v Siriji, Iraku ter na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki. Boj proti tihotapcem in nezakoniti trgovini z ljudmi je ključnega pomena tudi z vidika migracijske problematike. Okrepiti je treba tudi boj proti terorizmu, ne samo s ciljem vojaškega in ideološkega poraza Daesh, temveč tudi v okoljih, kjer obstaja veliko tveganje za radikalizacijo mladih.

 

V teh zahtevnih časih potrebujemo močno in ne razdeljeno Evropo. Eden od signalov, da je Unija tudi v težkih okoliščinah sposobna delovati enotno, je dogovor o rešitvi glede britanskih zahtev za reformo EU na zadnjem zasedanju Evropskega sveta. Slovenija bo konstruktivno sodelovala v procesu integracije Unije. Zato bomo še naprej zagovarjali nadaljnje poglabljanje ekonomske in monetarne unije kot zagotovila za večjo stabilnost evrskega območja.

 

Deklaracija posebej izpostavlja enotni notranji trg, ki je med najvidnejšimi dosežki EU in je simbol evropske integracije. Za Slovenijo je še posebej pomemben, saj slovenska podjetja skoraj tri četrtine izvoza ustvarijo na trgih držav članic EU. Prihajajoče obdobje bo še posebej pomembno na področju zunanje trgovine,  saj bo EU vstopila v zaključno fazo pogajanj o nekaterih pomembnih, a politično zelo občutljivih sporazumih. Slovenija se pri pogajanjih zavzema tako za ohranitev pravice do urejanja v javnem interesu kot za ohranitev dosežene ravni okoljskih, socialnih, delavskih, zdravstvenih in drugih standardov EU in Slovenije.

 

Med prednostnimi področji v naslednjem obdobju so tudi  prometne povezave, evropska energetska unija v povezavi s podnebno politiko, krožno gospodarstvo in druga področja politik EU.

 

Vlada RS se zaveda, da se zaupanje državljanov v evropski projekt ali v državne institucije lahko povrne samo s premišljenimi ukrepi, ki bodo dejanski odgovor na skrbi in negotovost državljanov glede konkretnega preživetja in skupne vizije.

 

Dokumenti:

 

Deklaracija o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU v obdobju januar 2016-junij 2017

 

Delovni program Evropske komisije za leto 2015

 

Osemnajstmesečni program Sveta (julij 2014 - december 2015)

 

Zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije

 

Dopolnitve Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1A)